Wednesday, 14 November 2012

Jadual Imbuhan meN- dan peN-
Jenis Imbuhan
Huruf
Contoh
me-, pe-
l, m, n, r, w, ny, ng
melukis, mewarna, menyanyi, memandi
men-, pen-
c, d, j, t, z
mencuci, menulis, menziarah, mendapat
mem-, pem-
b, f, p,
membaca, memahami, memadam
meng-, peng-
a, e, g, h, i , k, o, u, kh
mengajar, mengejar, mengkhianat, menggosok
meny-, peny
s
menyiram
menge-, penge-
(satu sukukata sahaja) bom, pos, lap, cat, tin, syor
mengetin, mengecat, mengebom, mengelap
*huruf yang condong dan bold perlu digugurkan apabila dicantum dengan imbuhan.


2 comments: