Monday, 19 November 2012

Desa Saya Indah

                                          Ini merupakan desa saya.


                                       Pusat Kitar Semula di desa saya.


                                          Dewan suara di desa saya.


                                          Gelanggang bala keranjang di desa saya.


                                          Infrastruktur di desa saya.


                                          Pasar tani di desa saya.

                                           Sekolah rendah di desa saya.


                                         Taman yang terletak di desa saya.


                                         Ini ialah perpustakaan di desa saya.

Sunday, 18 November 2012

Perkongansian Nota Imbuhan

Daripada hasil layari saya di internet selama ini, saya memperolehi beberapa laman web yang mempunyai nota tentang topik "Imbuhan". Jadi saya ingin mengambil kesempatan untuk berkongsi dengan anda semua tentang  laman web di bawah. Selama Mengajar!

http://www.slideshare.net/mohamednaim/imbuhan-bahasa-melayu

http://tatabahasabm.tripod.com/tata/awalan.htm

http://www.scribd.com/doc/2778229/Imbuhan-Awalan

http://tatabahasabm.tripod.com/bank/tatabahasa.pdf

http://hzurain.blogspot.com/2011/08/nota-imbuhan-tips-untuk-semua-jenis.html

http://www.scribd.com/doc/18038811/Imbuhan

Saturday, 17 November 2012

Imbuhan Awalan, Akhiran dan Apitan

Jenis Imbuhan
Contoh
Contoh kata berimbuhan
Jenis Imbuhan Awalan
meN-
menolong, membawa
beR-
berbasikal, bekerja
peN-
pendidik, pemuda
teR-
terjatuh, terjumpa
ke-
keempat, kedua-dua
di-
dilihat, dirotan
Jenis Imbuhan Akhiran
-i
nikmati, say angi
-an
tumpuan, kasihan
-kan
berikan, tunjukkan
Jenis Imbuhan Apitan
meN-…….i
menghadiahi, menghadiri
meN-…….kan
memberikan, membentukkan
peN-…….an
pengawasan, pemberian
pe-……an
peperiksaan, pedalaman
peR-…….an
perumahan, perusuhan
beR-……an
berguguran, berdekatan
beR-…….kan
berdasarkan, bermenantukan
ke-…….an
keindahan, kelihatan
mempeR-…….i
memperkawani, memperingati
mempeR-…….kan
mempersembahkan, mempertemukan
di-……kan
diingatkan, dijadikan
di-…….i
dinikmati, dipatuhi

Friday, 16 November 2012

Lembaran Kerja 2 (Imbuhan)


Lembaran kerja

Nama:____________   Kelas: 1 ___                   Tarikh: ___________         Markah:

Arahan: Isi tempat kosong dengan imbuhan meN- yang betul di bawah.

Imbuhan meN- + kata dasar
Kata berimbuhan
(  men    ) + cuci
mencuci
(          )  + ambil

(          )  + kunci

(          )  + simpan

(          )  + buang

(          )  + potong

(          )  + nyanyi

(          )  + tonton

(          )  + pancing

(          )  + masak


band 4: B4D1T1E1

Wednesday, 14 November 2012

Jadual Imbuhan meN- dan peN-
Jenis Imbuhan
Huruf
Contoh
me-, pe-
l, m, n, r, w, ny, ng
melukis, mewarna, menyanyi, memandi
men-, pen-
c, d, j, t, z
mencuci, menulis, menziarah, mendapat
mem-, pem-
b, f, p,
membaca, memahami, memadam
meng-, peng-
a, e, g, h, i , k, o, u, kh
mengajar, mengejar, mengkhianat, menggosok
meny-, peny
s
menyiram
menge-, penge-
(satu sukukata sahaja) bom, pos, lap, cat, tin, syor
mengetin, mengecat, mengebom, mengelap
*huruf yang condong dan bold perlu digugurkan apabila dicantum dengan imbuhan.


Sunday, 11 November 2012

Lembaran KerjaLembaran Kerja
Nama: ________ Kelas: ___  Tarikh : ______  Markah :
Latihan: Asing kata dasar dengan imbuhan di bawah.
1.    membaca         = ______ + ________

2.  menulis            = ______ + ________

3.  mencuci           = ______ + ________

4.  melihat            = ______ + ________

5.  bekerja          = ______ + ________

6.  menggosok       = ______ + ________

7.  memadam        = ______ + ________

8.  bermain           = ______ + ________

9.  melukis            = ______ + ________

10. membeli         = ______ + ________
band 4: B4D1T1E1